Lebelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji      ul. Chopina 29/11A, 20-026 Lublin       81 445 30 54
Aktualności
Slider

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Centrum Arbitrażu i Mediacji – partner w projekcie Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz dz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Centrum Arbitrażu i Mediacji

– partner w projekcie Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne rozpoczął prace związane z prowadzeniem prac analitycznych w zakresie diagnozy stanu funkcjonującego w Polsce systemu mediacji, potrzeb społecznych z nim związanych oraz oczekiwań dotyczących Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM). Planowane badania będą prowadzone na reprezentatywnej grupie ok. 3 000 respondentów, wśród których znajdą się m. in. przedsiębiorcy, pracownicy administracji publicznej, organizacje skupiające mediatorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, ośrodki mediacyjne i organizacje pozarządowe.

Przeprowadzone badania umożliwią Ministerstwu Sprawiedliwości utworzenie ogólnokrajowego rejestru mediatorów, który spełni oczekiwania ww. grup (tj. potencjalnych użytkowników KRM) oraz uwzględnienie w organizowanych w ramach projektu szkoleniach zagadnień zmierzających do wyeliminowania zidentyfikowanych w trakcie prac braków kompetencyjnych.

Ulotka informacyjna

centrum arbitrazu