Lebelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji      ul. Chopina 29/11A, 20-026 Lublin       81 445 30 54
Aktualności
Slider

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Centrum Arbitrażu i Mediacji partnerem w projekcie Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz dz

Głównym celem projektu jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych.

W zakresie prac przewidzianych dla Centrum Arbitrażu i Mediacji należy wymienić w szczególności:

  • przeprowadzenie prac analitycznych dotyczących potrzeb społecznych związanych
    z realizacją projektu,

  • przygotowanie raportu z prac analitycznych,

  • przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych,

  • przeprowadzenie działań informacyjnych, a wśród nich przede wszystkim: seminaria dla potencjalnych stron mediacji w celu podniesienia świadomości w zakresie jej możliwości wykorzystywania, webinaria dla sędziów opisujące korzyści z kierowania spraw do mediacji, klipy dla mediatorów, spotkania mediatorów z przedstawicielami sądownictwa,

  • przeprowadzenie szkoleń z zakresu e-mediacji w formie cyklu webinarów w ramach których odbędą się również zajęcia praktyczne (symulacje mediacji).

Działania realizowane w ramach projektu skierowane będą przede wszystkim do:

- obywateli zainteresowanych skorzystaniem z postępowania mediacyjnego,

- organów wymiaru sprawiedliwości jako kierujących sprawy do mediacji,

- mediatorów,

- osób, które chcą uzyskać uprawnienia mediacyjne.

Podmiotem posiadającym monopol kompetencyjny w zakresie przedmiotowego projektu jest Minister Sprawiedliwości.

Ulotka informacyjna

centrum arbitrazu