Lebelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji      ul. Chopina 29/11A, 20-026 Lublin       81 445 30 54
Aktualności
Slider

Podsumowanie paneli dyskusyjnych pt. ,,Mediacja gospodarcza w praktyce”

W dniu 3 czerwca, 4 czerwca, 6 czerwca, 7 czerwca 2019 r., na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyły się panele dyskusyjne pn.: ,,Mediacja gospodarcza w praktyce”. W panelach wzięło udział 5 grup interesariuszy: przedstawiciele sądownictwa, przedstawiciele prokuratury, przedstawiciele środowiska mediatorów, przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawiciele przedsiębiorców, absolwentów ekonomii, zarządzania, przedsiębiorczości i nauk pokrewnych oraz studiów podyplomowych z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów na terenie województwa lubelskiego.

 

Podczas wydarzenia Uczestnicy mieli okazję do wzajemnej dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Możliwość spotkania się w jednym miejscu przedstawicieli różnych grup zawodowych, pozwoliła na zbudowanie rzeczywistej płaszczyzny umożliwiającej dyskusję na temat aktualnych problemów związanych ze stosowaniem mediacji gospodarczych w Polsce.

 

Panele dyskusyjne były także przestrzenią dla osób, które dotychczas nie miały do czynienia z mediacjami. Osoby te, pod okiem specjalistów - moderatorów prowadzących panele dyskusyjne, mogły wziąć udział w prezentowanej symulacji mediacji gospodarczej, poprzedzonej wyjaśnieniem kwestii teoretycznych związanych z polubownymi metodami rozwiązywania sporów. Dzięki temu, wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli podzielić się własnymi przemyśleniami na temat funkcjonowania instytucji mediacji gospodarczych w ich środowiskach zawodowych, których byli przedstawicielami.

 

Efektem przeprowadzonych paneli dyskusyjnych było sformułowanie wniosków, które stanowią bardzo cenny materiał, który pozwoli na dalszy rozwój i upowszechnianie mediacji gospodarczych.

 

Wszystkim uczestnikom paneli dziękujemy za obecność oraz za wzajemną wymianę doświadczeń.

Ulotka informacyjna

centrum arbitrazu