Lebelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji      ul. Chopina 29/11A, 20-026 Lublin       81 445 30 54
Oferta
Slider

Oferta

Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji posiada bogatą ofertę, skierowaną zarówno do osób indywidualnych, jak również dla przedsiębiorców. W ramach swojej działalności, LCAM oferuje w szczególności:

  1. kompleksowe zarządzanie sytuacjami spornymi, niezależnie od poziomu zaawansowania sporu;

  2. pomoc ekspercką w impasie we wszelkiego rodzaju negocjacjach, niezależnie od ich wartości oraz przedmiotu sporu;

  3. pomoc w zarządzaniu sytuacjami lub relacjami, które posiadają duży potencjał konfliktogenny;

  4. pomoc w wyeliminowaniu negatywnych konsekwencji sporu;

  5. opracowywanie klauzul umownych w zakresie polubownych metod rozwiązywania spotów;

  6. planowanie procesów rozwiązywania sporów;

  7. dostęp do dedykowanego dla konkretnej sytuacji mediatora przez cały okres postępowania;

  8. profesjonalną i w pełni przygotowaną infrastrukturę, która gwarantuje zachowanie najwyższych standardów podczas mediacji;

  9. usługi szkoleniowe z zakresu mediacji dla osób indywidualnych, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

 

Ponadto LCAM, w ramach realizowanego projektu oferuje profesjonalne usługi w zakresie przeprowadzania szkoleń oraz paneli dyskusyjnych dla pracowników wymiaru sprawiedliwości z województwa lubelskiego, w szczególności dla sędziów i prokuratorów, a także dla przedstawicieli środowiska mediatorów.

 

lcam logo pion

Ulotka informacyjna

centrum arbitrazu