Lebelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji      ul. Chopina 29/11A, 20-026 Lublin       81 445 30 54
O mediacji
Slider

O mediacji

CZYM JEST MEDIACJA

Mediacja to pozasądowy sposób zakończenia zaistniałego sporu, w którym osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego porozumienia.

Proces ten ma charakter odformalizowany, dobrowolny i poufny, co daje jego uczestnikom idealne warunki do wypracowania satysfakcjonujących obie strony postanowień ugody.

W procesie mediacji rolą mediatora nie jest rozstrzyganie powstałego między stronami sporu. Mediator ma za zadanie usprawniać komunikację między stronami, moderować dyskusję oraz pomagać uczestnikom mediacji w wypracowaniu wzajemnych stanowisk zmierzających ku rozwiązaniu konfliktu.

 

 

 

 

ZASADY MEDIACJI

 

DOBROWOLNOŚĆ

Dobrowolność to zasada, zgodnie z którą nikt nie może zmusić zwaśnionych stron do podjęcia mediacji. Zasada ta znajduje także zastosowanie w zakresie sposobu zakończenia postępowania mediacyjnego, jak również w zakresie formułowania treści konkretnego porozumienia. Zasadę dobrowolności stosuje się także w toku postępowania mediacyjnego, co oznacza, że każda ze stron może w każdym momencie zrezygnować z mediacji.

 

BEZSTRONNOŚĆ

To zasada, która odnosi się do relacji pomiędzy mediatorem i stronami postępowania mediacyjnego. Mediator nie może się opowiedzieć po żadnej ze stron uczestniczących w postępowaniu mediacyjnym, powinien pozostawać w równej mierze sprzymierzeńcem każdej z nich.

 

 

 

 

NEUTRALNOŚĆ

Zasada neutralności odnosi się do osoby mediatora i oznacza niezwiązanie mediatora z przedmiotem sporu oraz brak interesu w jakimkolwiek szczególnym sposobie jego zakończenia.

 

POUFNOŚĆ

Zasada poufności oznacza, że mediator nie może dzielić się uzyskanymi w toku mediacji informacjami ani relacjonować jej przebiegu. Zasada ta ma zagwarantować pozostającym w sporze uczestnikom mediacji poczucie bezpieczeństwa, co pozwoli mediującym stronom zbliżyć się do porozumienia.

lcam logo pion

Ulotka informacyjna

centrum arbitrazu